Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Μαΐου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στον κ. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου. Το κατάστημα θα λειτουργεί εντός οικισμού Καμισιανά στην Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά.

2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στον κ. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου. Το κατάστημα θα λειτουργεί εντός οικισμού Καμισιανά στην Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 06/05/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)