Αίτημα για ψήφιση ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Ο.Τ.Α. της χώρας.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη, η οποία κοινοποιείται τους Βουλευτές του Νομού Χανίων, την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Κρήτης, αναφερόμενος στην  διάταξη του Νόμου 4152/2013,  όπου προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31/12/2012 , που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προγράμματος δόσεων, δύναται να ρυθμίζονται έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ζητάει την ψήφιση παρόμοιας ρύθμισης η οποία θα αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Ο.Τ.Α. της χώρας.  

Στην επιστολή αυτή αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει δεκτή η παραπάνω  προτεινόμενη διάταξη.

 

Τελ. ενημέρωση 21/05/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)