"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013"

 

Ο Δήμος Πλατανιά με βάση τις διατάξεις του αριθ.13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013 (ΦΕΚ 801Β') όπως επίσης και της τροποποιητικής Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013, θα δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για μίσθωση παραλίας οι οποίοι έχουν όμορες ξενοδοχειακές-λοιπές επιχειρήσεις, για την περίοδο 2013 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 / 6 / 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλώ επιλέξτε το παρακάτω αρχείο:

Τελ. ενημέρωση 28/05/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)