« Μίσθωση Παλαιού Αιγιαλού »

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να μισθώσουν την παραλία  για το έτος 2013 ( ξεν/χεια, bar ,εστιατόρια κλπ) , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013  και την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.5.2013( ΦΕΚ 1094/02-05-2013 τεύχος Β΄) η οποία τροποποιεί την προηγούμενη ,  εάν μεταξύ της επιχείρησης  και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα ( παλαιός αιγιαλός), σύμφωνα με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/9-5-2013) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, στην κτηματικη ΥπηρεσιαΧανιων) για μίσθωση των δημοσίων κτημάτων  (παλαιού αιγιαλού) έως  στις 9/6/2013 , προκειμένου να θεωρούνται όμορες και κατά συνέπεια να μισθώσουν τον αιγιαλό με απ’ ευθείας παραχώρηση.

Όσες επιχείρησεις στις οποίες παρεμβάλλεται μπροστά τους δημόσιο κτήμα ( παλαιός αιγιαλός)  δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία Χανίων,  για μίσθωση  του  Δημοσίου Κτήματος ( παλαιού αιγιαλού) έως τις 9/6/2013 , χάνουν τη δυνατότητα για την απ’ ευθείας μίσθωση αιγιαλού και το τμημα κοινοχρηστης παραλιας μπροστά  από την επιχείρηση  θα δημοπρατείται.

Τελ. ενημέρωση 30/05/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)