Πρόσκληση Για Υποβολή Αιτήσεων Μίσθωσης Παραλίας Για Την Περίοδο 2014

 

Ο Δήμος Πλατανιά με βάση τις διατάξεις του αριθ. 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 , θα δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για μίσθωση παραλίας οι οποίοι έχουν όμορες ξενοδοχειακές-λοιπές επιχειρήσεις,  για την περίοδο 2014 έως την ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17/4/2014 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

Δικαιολογητικά για ξενοδοχεία:

1)      Αίτηση

2)      Σήμα ΕΟΤ

3)      Θεωρημένο έγγραφο με τον αριθμό των κλινών της επιχείρησης βάση ΕΟΤ

4)      Θεωρημένη τιμή δίκλινου δωματίου βάσει ΕΟΤ

5)      Δημοτική ενημερότητα

Δικαιολογητικά για λοιπές επιχειρήσεις:

1)      Αίτηση

2)      Άδεια λειτουργίας

3)       Δημοτική ενημερότητα

Οι τιμές ορίζονται σύμφωνα με την υπ αρ 19/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι σε περίπτωση που τοποθετήσουν ομπρέλες χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο, θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις και πρόστιμα.

Για πληροφορίες:   Χατζηδάκης Στέφανος 28210 83583

                               Ελληνάκη Κατερίνα    28210 83985

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τελ. ενημέρωση 07/04/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)