Νέα Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τον Δήμο Πλατανιά - ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια μείωσης των λειτουργικών δαπανών στα τηλεπικοινωνιακά τέλη προχώρησε  στην μετάβαση της Τηλεφωνίας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Συγκεκριμένα τα οικονομικά οφέλη της τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνοψίζονται στα εξής:

 • Δωρεάν κλήσεις προς όλους τους φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Δημόσιες Υπηρεσίες)
 • Ενιαία τιμή για Αστικές και Υπεραστικές κλήσεις (Εθνική Σταθερή τηλεφωνία)
 • Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς Διεθνούς Τηλεφωνίας με χρέωση μικρότερη από την ανάλογη χρέωση του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών
 • Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς κινητής τηλεφωνίας με χρέωση μικρότερη από την ανάλογη χρέωση του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών
 • Δεν υπάρχουν Πάγια Τέλη για την παροχή της Υπηρεσίας

Από 1ης Ιουνίου 2014 τα νέα τηλέφωνα
του  Δήμου Πλατανιά είναι:

Τηλεφωνικό Κέντρο

2821 3 40000

Πληροφορίες  –

 Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

2821 3 40001

Γραμματεία Δημάρχου

2821 3 40002

Κεντρικό Πρωτόκολλο

2821 3 40018

Δημοτολόγιο

2821 3 40013

Ληξιαρχείο

2821 3 40020

Γραφείο Προσωπικού

2821 3 40016

Ταμειακή Υπηρεσία

2821 3 40031

Οικονομικές Υπηρεσίες

2821 3 40028 – 29- 30

2821 3 40024 (Ύδρευση)

Γραφείο Μισθοδοσίας

2821 3 40021

Γραφείο Προμηθειών

2821 3 40026 – 27

Τμήμα Προγραμματισμού

2821 3 40011 – 12

Γραφείο Πληροφορικής

2821 3 40033

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

2821 3 40007 – 08 - 09

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2821 3 40045 – 46

ΚΕΠ

2821 3 40040 – 41

Κεντρικό ΦΑΞ Δήμου Πλατανιά

2821 3 40090

ΦΑΞ ΚΕΠ

2821 3 40092

 

Τελ. ενημέρωση 01/06/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)