Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χανίων»

 

Άξονας Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 11/9/2012 έως  26/9/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία προκήρυξης:

Τελ. ενημέρωση 13/09/2012

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)