Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χανίων»

 

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχε μία (1) εταιρεία .

 

Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Δήμος Πλατανιά).

Για τον πίνακα Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης επιλέξτε το παρακάτω αρχείο.

Τελ. ενημέρωση 22/10/2012

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)