Δημόσια διαβούλευση για το Τοπικό Διαχειριστικό Σχέδιο Απορριμμάτων Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά θέτει σε διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο συντάχθηκε με μέριμνα της Περιφέρειας Κρήτης – μετά από την υπ. αρ. 69/2016 απόφαση του ΔΣ Πλατανιά - και στην τελική του μορφή θα εισαχθεί για έγκριση σε επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το κείμενο για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Πλατανιά συντάχθηκε σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και προωθεί την αποκεντρωμένη διαχείριση, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Σημειώνεται ότι το ΤΣΔΑ έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΣΔΑ) αλλά και προς τον εθνικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς όπως συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης, καταθέτοντας - έως και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00 το μεσημέρι - με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου στην ηλεκτρ. διεύθυνση (e-mail): papadopoulou @ platanias.gr (υπόψη κας Παπαδοπούλου Ε.), προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν στην τελική έκδοση του ΤΣΔΑ.

Τελ. ενημέρωση 05/04/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)