Πρόσκληση Για Υποβολή Αιτήσεων Μίσθωσης Παραλίας Για Την Περίοδο

Ο Δήμος Πλατανιά με βάση τις διατάξεις του αριθ. 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07.04.2015(ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β΄) θα δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για μίσθωση παραλίας οι οποίοι έχουν όμορες ξενοδοχειακές-λοιπές επιχειρήσεις,  για την περίοδο 2015 έως την 24/4/2015. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Δικαιολογητικά για ξενοδοχεία:

1)      Αίτηση

2)      Σήμα ΕΟΤ

3)      Θεωρημένο έγγραφο με τον αριθμό των κλινών της επιχείρησης βάση ΕΟΤ

4)      Δημοτική ενημερότητα

Δικαιολογητικά για λοιπές επιχειρήσεις:

1)      Αίτηση

2)      Άδεια λειτουργίας

3)       Δημοτική ενημερότητα

Οι τιμές ορίζονται σύμφωνα με την υπ αρ 19/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι σε περίπτωση που τοποθετήσουν ομπρέλες χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο, θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις και πρόστιμα.

 Για πληροφορίες: Χατζηδάκης Στέφανος 2821340010

                                Ελληνάκη Κατερίνα    2821340024

Τελ. ενημέρωση 15/04/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)