Διακήρυξη για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών παρελκομένων

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών παρελκομένων» συνολικού προϋπολογισμού 14.983,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 6722/10-03-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

Οι σφραγισμένες και κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 20 Απριλίου 2015.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

Τελ. ενημέρωση 15/04/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)