Ορισμός Επιτροπών ΝΠΔΔ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση :

 Ι) Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016 παρ.1 του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ & επιτροπής παραλαβής γενικών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ) έτους 2016

IΙ) Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016 (άρθρο 67 παρ. 1 & άρθρο 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80)

ΙΙΙ) Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εισήγησης αξιολόγησης προσφορών παροχής Υπηρεσιών , για το έτος 2016.

Γνωστοποιούμε ότι την 22-02-2016 ημέρα Δευτέρα ,ώρα 11.00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 19/02/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)