Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016

Δημοσίευση Εγγράφου Καθιέρωσης Υπερωριακής Απασχόλησης για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του

Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016

Τελ. ενημέρωση 02/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)