Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Κοινωνικό φροντιστήριο (148)
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο (143)
 • Προϋπολογισμός (136)
 • Δείκτες Προϋπολογισμού (137)
 • (44)
 • (135)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά (133)
 • Αγροτικά Θέματα (134)
 • (130)
 • (105)
 • (68)
 • (67)
 • TripAdvisor (132)

«Υποβολή Δικαιολογητικών για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά»

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά ενημερώνει τους συνδημότες μας, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή δικαιολογητικών από όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του κοινωνικού μας παντοπωλείου για το δεύτερο εξάμηνο του 2014, για να αποκτήσουν την απαραίτητη κάρτα δικαιούχου με την οποία θα προμηθεύονται δωρεάν και σε μηνιαία βάση είδη πρώτης ανάγκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μέχρι τις 27 Ιουνίου 2014.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι ήδη υπάρχοντες δικαιούχοι για να συνεχίσουν να είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο οφείλουν να υποβάλλουν εκ' νέου τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τριμελή επιτροπή βάσει μοριοδοτούμενων κριτηρίων ώστε η αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατόν δικαιότερη.

 Για καλύτερη εξυπηρέτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πρώην δημοτικά καταστήματα των δημοτικών τους ενοτήτων.

Συγκεκριμένα να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα

Κολυμβαρίου  τηλ   28243-40104.

Βουκολιών      τηλ   28243-40010 &28240-83125

Μουσούρων     τηλ   28213-41050

Πλατανιά       τηλ   28210-83992     

 

           Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

 

              Κολοκυθά Κατερίνα

 

 

Τελ. ενημέρωση 02/06/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)