«Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ ».


Στο Δήμο Πλατανιά πρόκειται να ξεκινήσει το έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7».

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.


Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).


Μετά την ολοκλήρωση κάθε  επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύναται να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις γλωσσομάθειας. 


Τα μαθήματα θα παρέχονται δωρεάν.

Η ανακοίνωση μαζί με την αίτηση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά στη διαδρομή platanias.gr – Ενημέρωση- Δια Βίου Μάθηση-ΚΔΒΜ 

Για τη συμμετοχή απαιτείται ακόμη η προσκόμιση φωτοτυπίας της 1ης σελίδας του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.


 Πληροφορίες:

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης  Ελευθερία Νικ.Παρασκάκη κιν.6936298237.

e-mail: [email protected]

 Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται συμπληρωμένες :

 

 1. Στο Δημ/κο κατ/μα Βουκολιών (Υπεύθυνος Λουφαρδάκης Τάσος,τηλ.2824340011)
 2. Στο Δημ/κο κατ/μα Κολυμβαρίου (Υπεύθυνη Παπαδοκωνσταντάκη Ανθή τηλ.2824340104)
 3. Στο ΚΕΠ Αλικιανού  της ΔΕ.Μουσούρων (Υπεύθυνος Παππάς Ηλίας ,τηλ.2821341050)
 4. Στο ΚΕΠ στο Γεράνι της ΔΕ Πλατανιά (Υπεύθυνη Βασιλειάδη Αντωνία,τηλ. 2821083951 )

Τελ. ενημέρωση 19/04/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)