«Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7»

Ο Δήμος Πλατανιά σας ενημερώνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει το έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7» στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

  Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία ανάλογα με το τμήμα που θα ενταχθούν (το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1, Α2, Β1  και Β1 με εμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου) να γίνουν κοινωνοί της ελληνικής γλώσσας της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους ενώ μετά την ολοκλήρωση κάθε  επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας. 

Η ανακοίνωση μαζί με την αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά στη διαδρομή platanias.gr àΕνημέρωσηà Δια Βίου Μάθηση-ΚΔΒΜ à «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ ».

Για τη συμμετοχή σε κάποιο τμήμα εκπαίδευσης απαιτείται  η προσκόμιση φωτοτυπίας της 1ης σελίδας του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.

 Πληροφορίες:

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης  Ελευθερία Νικ.Παρασκάκη κιν.6936298237.                     e-mail: [email protected]

 Σημειώνεται ότι τα μαθήματα θα παρέχονται Δωρεάν ενώ αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται συμπληρωμένες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου.

 

Τελ. ενημέρωση 24/01/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)