Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πλατανιά 2015-2019

 

Στα πλαίσια σύνταξης του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Προγράματος Δήμου Πλατανιά 2015-2019
παρακαλούμε όπως διατυπώσετε, μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, τις απόψεις σας για τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου ή της τοπικής σας κοινότητας καθώς και τις προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις που θα  μπορούσαν να υλοποιηθούν.
Οι απαντήσεις σας όπως αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: birakis<@>platanias.gr μεχρι την 24η Νοεμβρίου 2014.

Τελ. ενημέρωση 24/10/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)