Δικαιολογητικά για διόρθωση πίνακα επικειμένων στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πίνακες επικειμένων από την μελέτη Πράξης Εφαρμογής, εις τριπλούν
 3. Διορθωμένοι πίνακες επικειμένων εις τριπλούν
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα επικείμενα
 5. Φωτογραφίες
 6. Τεχνική έκθεση (για ποιους λόγους γίνεται η διόρθωση, αναλυτική επιμέτρηση επικειμένων)
 7. Αμοιβές Μηχανικών

 

 

 

Αίτηση για διόρθωση πίνακα επικειμένων στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)