Έλεγχος οικοδομών για τυχόν αυθαίρετες κατασκευές

Γίνεται αυτοψία από το τμήμα αυθαιρέτων , ύστερα από καταγγελία ή σήμα της αστυνομίας ή όταν ο ενδιαφερόμενος, θέλει να το νομιμοποιήσει . Σε περίπτωση παραβάσεων γίνεται έκθεση αυτοψίας η οποία θυροκολλείται στην οικοδομή. Στο έντυπο της έκθεσης αυτοψίας αναφέρονται και οι οδηγίες για την υποβολή ένστασης κατά της έκθεσης αυτοψίας.

 

Απαιτούνται:

 

1. Αίτηση ενδιαφερομένου (όταν θέλει να το νομιμοποιήσει)

 

Συντάσσεται έκθεση αυτοψίας (έντυπο υπηρεσίας), είτε όταν ο ενδιαφερόμενος θέλει να το νομιμοποιήσει, είτε μετά από καταγγελία. Μετά την έκθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει ένσταση ή αίτηση αποδοχής προστίμου Ν.2300/95

 

2. Έντυπο ένστασης (όταν υπάρχει διαφωνία)

 

3. Αίτηση αποδοχής προστίμου Ν.2300/95

 

 

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)