Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης, σε μη κυρωμένες πράξεις.

δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.Τοπογραφικό διάγραμμα ενταγμένο στο κρατικό δίκτυο, εις τριπλούν, το οποίο θα περιλαμβάνει :

I. Αίτηση ενδιαφερομένου

II.Τοπογραφικό διάγραμμα εις τριπλούν το οποίο περιλαμβάνει:

- ακριβή αποτύπωση της ιδιοκτησίας των ομόρων ιδιοκτησιών του Ο.Τ., των κτισμάτων

που υπάρχουν σ’αυτές αλλά και άλλων επικειμένων

- πίνακα με: το αρχικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας των οφειλομένων εισφορών σε γη, των

ρυμοτομούμενων τμημάτων, τη διαφορά εισφοράς γης και ρυμοτομούμενης έκτασης και την εισφορά σε χρήμα

- απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και της πρότασης από την μελέτη Πράξης Εφαρμογής

- όρους δόμησης

- δήλωση μηχανικού του Ν.651/77

- δήλωση μηχανικού καθορισμού οικοδομικών γραμμών.

- δήλωση ιδιοκτητών

- μετρητικά στοιχεία (συν/νες: κορυφών Ο.Τ., συν/νες αρχικής & τελικής ιδιοκτησίας, ρυμοτομούμενων - προσκυρουμένων τμημάτων)

- υψόμετρα ερυθράς & εδάφους

III. Αντίγραφο προτεινόμενης υψομετρικής μελέτης

IV.Τίτλοι ιδιοκτησίας

V. Δηλωτικό ρυμοτομίας (όταν υπάρχουν ρυμοτομούμενα)

VI.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι σε περίπτωση αλλαγής στάθμης του δρόμου ουδεμία απαίτηση έχω από τον Δήμο ( στην περίπτωση που ο δρόμος δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του στάθμη)

VII.Φωτογραφίες του οικοπέδου

2. Συμβόλαια ιδιοκτητών από 10/3/82 και σημερινά

3. Μερίδες ιδιοκτητών από υποθηκοφυλακείο από 10/3/82 και σημερινά

4. Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας βαρών, διεκδικήσεων , κατασχέσεων.

5. Δηλώσεις ιδιοκτησίας του Ν.1337/83

6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτητών ότι δεν έχουν άλλα ακίνητα στην ίδια πολεοδομική ενότητα ή αν έχουν ποια είναι.

7. Δηλωτικό ρυμοτομίας όπου απαιτείται

8. Τεχνική έκθεση εισφορών

9. Αντίγραφα από τους προτεινόμενους πίνακες

10. Αμοιβές μηχανικών

 

 

Έντυπη αίτηση

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)