Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών χωρίς οικοδομική άδεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Γ.Ο.Κ.

Χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων, στα οποία τηρείται η διαδικασία του Ν 5269/31 (χρειάζεται έγκριση Δ.Σ. λόγω ρυμοτομίας).
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί με την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)