Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την ελληνική ιθαγένεια

 

Οι αλλοδαποί, ομογενείς ή αλλογενείς, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια γράφονται, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, στο μητρώο αρρένων του δήμου ή της κοινότητας του τόπου της κατοικίας τους κατά το χρόνο κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. Το έτος γεννήσεως αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 4 και 5.

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)