Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών

Η Δημοτική Ενημερότητα χρησιμοποιείται για να βεβαιώσει ότι ο δημότης δεν έχει βεβαιωμένα χρέη προς τον Δήμο.

Ισχύει για:

 • Έκδοση Άδειας Κοινόχρηστων Χώρων
 • Είσπραξη Χρηματικού Εντάλματος Από Δήμο
 • Συμμετοχή σε Δημοπρασία

Δεν ισχύει για:

 • Έκδοση Άδειας Οικοδομής
 • Βεβαίωση Τετραγωνικών για Ηλεκτροδότηση Ακινήτου
 • Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων

(Για αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών στην υπηρεσία ανάλογα την περίπτωση. Δείτε τη σελίδα Οικονομικές Υπηρεσίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.)

 


Τελ. ενημέρωση 15/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)