Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
 2. Αν έχει γίνει διακοπή, βεβαίωση από ΔΕΗ πότε έγινε διακοπή
 3. Το Ε2 της εφορίας να φαίνεται κενό
 4. Όταν το διαμέρισμα είναι σε πολυκατοικία με πιλοτή, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ των κοινοχρήστων και πίνακα σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας
 5. Για οικόπεδα και ημιτελή σπίτια αποδείξεις του ΤΑΠ
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου), (εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας)

Τελ. ενημέρωση 15/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)