Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών

Με τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις Βεβαιωμένες Οφειλές τους προς τον Δήμο Πλατανιά και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών απαιτούνται τα παρακάτω (μόνο την πρώτη φορά):

1. Εγγραφή στην Πύλη του Δήμου 

2. Πιστοποίηση Ταυτότητας Χρήστη

 

Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει τις παραπάνω ενέργειες μπορείτε να δείτε και να πληρώσετε τις οφειλές σας επιλέγοντας

Τελ. ενημέρωση 10/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)