Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Η διαχείριση δεν μπορεί να υποκαθιστά τους έχοντες την πολιτική ευθύνη...

Yes Minister http://www.imdb.com/title/tt0080306/

http://en.wikipedia.org/wiki/Yes_Minister ... "James Hacker is the British Minister for Administrative Affairs. He
tries to do something and cut government waste, but he is continually held back by the smart and wily Permanent Secretary of the Department, Sir Humphrey Appleby. Private secretary Bernard Woolley is caught in the
middle, between his political master, and his civil service boss." 

"After years in opposition a new party is in power. The new Minister thinks he is the government. Sir Humphrey Appleby, Permanent Secretary, knows that it is he and his civil service colleagues who run the
country. An inexperienced and gullible Minister puts forward plans in English, and is frustrated by his chief civil servant, who speaks Red Tape. With help from Bernard Woolley, stuck between his political boss and the master of his career, the Minister gradually learns to master the situation ... or does he?"

Και το αντίστοιχο...  Yes, Prime Minister http://www.imdb.com/title/tt0086831/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου