Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Virtual Machine(VM). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Virtual Machine(VM). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Υπογραφή Μνημονίου G-Cloud

Υπογράφηκε σήμερα ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη και λειτουργία
Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου

Μεταξύ της

 • Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
 • Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 • Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
 • Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ
 • Κτηματολόγιο ΑΕ
 • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ
με στόχο


 1. Την βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών υλικού της Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 2. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της κεντρικής προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης οριζόντιου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού που θα διατίθεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων.
 3. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των υφιστάμενων κατανεμημένων data center/server room των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 6/13
 4. Την μείωση του κόστους κτήσης, διαχείρισης και λειτουργίας των εν λόγω υποδομών και εξοπλισμού.
 5. Την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με την δυναμική και άμεση, ελαστική διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά.
Παράλληλα συγκροτήθηκαν 2 επιτροπές

Η Συντονιστική Επιτροπή, ως αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε Μέρος.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. όπου τηρείται και το αρχείο της Επιτροπής και παρέχεται και η γραμματειακή υποστήριξη.

Η Τεχνική Επιτροπή ώς αρμόδια για τον τεχνικό συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων του μνημονίου και τη λειτουργία των πιλοτικών υποδομών που θα αναπτυχθούν από τα Μέρη, με βάση τις κατευθύνσεις του μνημονίου και της Συντονιστικής επιτροπής.

Οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής γίνονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. η οποία αναλαμβάνει
και τη γραμματειακή της υποστήριξη

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Υποδομή για εφαρμογή αναζήτησης αποτελεσμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μετά την χθεσινή μας επικοινωνία για την αρωγή της διαδικασίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων έγιναν τα κάτωθι. α. Σχεδιασμός από το ΕΔΕΤ της αρχιτεκτονικής της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε β. Απόδοση 4 virtual machines με 8 cores / 2 Gb RAM / 20 Gb storage /per vm από το pool του ΕΔΕΤ με OS Debian Lenny 5.0 γ. Παραμετροποίηση των μηχανημάτων δ. Επίσκεψη στο ΥΠΕΠΘ και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του Υπουργείου μεταφορά της εφαρμογής σε VM, ρύθμιση του DNS του ΥΠΕΠΘ για την εκ περιτροπής χρήση των VM στην διεύθυνση http://results.minedu.gov.gr  ε. Ρύθμιση της MySQL για χρήση indexing στ. Stress-tests με το apache-bench στα οποία τα μηχανήματα ανταποκρίθηκαν χωρίς πρόβλημα ζ. Μετάβαση σήμερα το πρωί στις 06:00 στο ΥΠΕΠΘ. η. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων στις βάσεις των μηχανημάτων. θ. Παρακολούθηση των μηχανημάτων ι. Εγκατάσταση awstats για παρακολούθηση στατιστικών πρόσβασης. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο δίωρο 07:00 - 09:00 είχαμε ~544.000 μοναδικές αναζητήσεις. Τα μηχανήματα δουλεύουν κάτω από 10% της ισχύς τους.
Μέχρι στιγμής (στατιστικά 1:23μμ), έχουμε περισσότερες απο 734.000 αναζητήσεις στη βάση, πάνω απο 2.763.544 hits στο site και φτάσαμε μέχρι και 240 προσβάσεις ταυτόχρονα, χωρίς να αστοχήσει ούτε μια αναζήτηση.

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Δημιουργία VΜ υπουργείου Οικονομικών

Παραδόθηκε και ρυθμίστηκε το VM για την εγκατάσταση του www.minfin.gr του Υπουργείου Οικονομικών. Η υποδομή είναι 8Gb RAM , 2 core, 30 Gb χώρος. Θα εγκατασταθεί το ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Astroboa με τον ανοικτού κώδικα application Server Jboss 4.2.3.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Υλοποίηση δικτυακών τόπων: primeminister.gr, antiproedros.gov.gr, ypep.gr, ggk.gov.gr, ekprosopos.gov.gr. Υποστήριξη σε υποδομές για το νέο government.gr

Στο πλαίσιο της κέντρικής τεχνολογικής  υποστήριξης έχουν υλοποιηθεί και συντηρούνται σε επίπεδο υποδομών (servers) οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι

 Δικτυακός Τόπος του Πρωθυπουργού : primeminister.gr

 Δικτυακός τόπος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης :  antiproedros.gov.gr

 Δικτυακός Τόπος Υπουργού Επικρατείας : ypep.gr

 Δικτυακός τόπος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης : ggk.gov.gr

 Δικτυακός τόπος Εκπροσώπου Τύπου:  ekprosopos.gov.gr