Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ISA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ISA. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Συμμετοχή στο ISA group - περίληψη για το 2011

H Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, συμμετέχει, από το 2010, στο Ευρωπαϊκό Προγράμματος ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations, http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm). Η συμμετοχή αυτή γίνεται μέσα απο τρεις ομάδες εργασίας: Trusted Information Exchange, Interoperability Architecture, Exchange of Best Practice. Το ISA αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, technical experts, και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύρια θέματα συζήτησης μέσα το 2011 περιλαμβάνουν την  στρατηγική σε θέματα αρχιτεκτονικής και διαλειτουργικότητας συστημάτων και υπηρεσιών "towards an interoperability architecture for e-government" στην Ελλάδα για τα οποία έγιναν συνεντεύξεις με φορείς πολιτικής. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών έχουν παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ακόλουθες εθνικές δράσεις:

1. Το έργο LGAF που διαθέτει μια αρχιτεκτονική υπόσταση του τύπου
"BPMS over SOA" (http://www.kedel.org/wiki/)
2. Η πολιτική της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr/) για διαλειτουργικότητα
(interoperability)
3. Η "ηλεκτρονική συνταγογράφηση" σε συνδυασμό με την πολιτική των ΦΚΑ
για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας
4. Η εμπειρία απο την πύλη υπηρεσιών ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr)
5. Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(http://www.e-gif.gov.gr)

Βασικός στόχος των εργασιών και της συμμετοχής μας είναι η αποτελεσματική υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και η συμβολή στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.