Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα. Παράλληλα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και από το Υπουργείο Οικονομικών (ΟΔΕ Διαύγεια).

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Αίτημα τεχνικής βοήθειας από το 199

Πριν από μερικές ημέρες στελέχη του 199 ΣΕΚΥΠΣ μας μετέφεραν το αίτημα παροχής τεχνικής βοήθειας ώστε να τους βοηθήσουμε στην παραμετροποίηση των εφαρμογών που είχαμε αναπτύξει πέρυσι για την προσωρινή ενίσχυσή τους. Μέχρι και σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί καμία δράση ενίσχυσης του έργου της δασοπυρόσβεσης με ΤΠΕ, οπότε είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η παραγωγική λειτουργία τουλάχιστον των εφαρμογών που υπάρχουν.  Περισσότερο από όλα τους ενδιαφέρει η εφαρμογή για τη διαχείριση των εναέριων μέσων της δασοπυρόσβεσης (ελικόπτερα/αεροπλάνα, δικά μας και ενοικιαζόμενα) η οποία γινόταν με σημειώσεις σε χαρτί και έχει ιδιαίτερη σημασία (επιχειρησιακή και οικονομική - λόγω των ενοικίων/καυσίμων που πληρώνουμε, ~80εκ/έτος).  Εκτιμώ πως δεν θα χρειαστούμε περισσότερο από πέντε ημέρες τρεις συνεργάτες, ενώ θα οργανώσουμε και πάλι εκπαιδευτικά σεμινάρια ώστε όλο το προσωπικό του 199 (24ωρες βάρδιες) να είναι σε καλή κατάσταση.

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Συμμετοχή στο ISA group - περίληψη για το 2011

H Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, συμμετέχει, από το 2010, στο Ευρωπαϊκό Προγράμματος ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations, http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm). Η συμμετοχή αυτή γίνεται μέσα απο τρεις ομάδες εργασίας: Trusted Information Exchange, Interoperability Architecture, Exchange of Best Practice. Το ISA αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, technical experts, και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύρια θέματα συζήτησης μέσα το 2011 περιλαμβάνουν την  στρατηγική σε θέματα αρχιτεκτονικής και διαλειτουργικότητας συστημάτων και υπηρεσιών "towards an interoperability architecture for e-government" στην Ελλάδα για τα οποία έγιναν συνεντεύξεις με φορείς πολιτικής. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών έχουν παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ακόλουθες εθνικές δράσεις:

1. Το έργο LGAF που διαθέτει μια αρχιτεκτονική υπόσταση του τύπου
"BPMS over SOA" (http://www.kedel.org/wiki/)
2. Η πολιτική της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr/) για διαλειτουργικότητα
(interoperability)
3. Η "ηλεκτρονική συνταγογράφηση" σε συνδυασμό με την πολιτική των ΦΚΑ
για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας
4. Η εμπειρία απο την πύλη υπηρεσιών ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr)
5. Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(http://www.e-gif.gov.gr)

Βασικός στόχος των εργασιών και της συμμετοχής μας είναι η αποτελεσματική υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και η συμβολή στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.