Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση στο ΓΛΚ για τη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα τη διασύνδεση του Πληροφορικαού τους Συστήματος τόσο με το Πρόγραμμα Διαύγεια όσο και με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη τόσο από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από την εταιρεία που έχει υλοποιήσει το Πληροφοριακό τους Σύστημα. Παράλληλα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και από το Υπουργείο Οικονομικών (ΟΔΕ Διαύγεια).Η συνάντηση ήταν αναγνωριστική και είχε σαν στόχο την παρουσίαση όλων των συστημάτων και την απόκτηση κοινής εικόνας τόσο για τα στοιχεία που κρατούνται στο κάθε σύστημα όσο και για το σημείο εφαρμογής στην επιχειρησιακή διαδικασία του Δημοσίου.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τόσο το Πρόγραμμα Διαύγεια, όσο και το Πρόγραμμα Αγορά καθώς και τα στοιχεία που διατηρούνται στο ΟΠΣ του ΟΠΣ του ΓΛΚ.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που διατηρούνται στο ΟΠΣ σύμφωνα με το Π.Δ. 113 είναι τα ακόλουθα:
  • Ανάληψη υποχρέωσης: Τα στοιχεία που κρατάνε είναι κόστος, τον Φορέα, μία γενική περιγραφή (απλό κείμενο), και ΚΑΕ . Θεωρεί ότι η Διαύγεια παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης. Το σημείο που μπορούμε να συνεργαστούμε είναι η εγκυρότητα .
  • Αιτήματα πληρωμών: Στο ΟΠΣ κρατάνε όλα τα εντάλματα πληρωμών, και τα στοιχεία είναι ΑΦΜ του Αναδόχου , Αριθμό τιμολογίων και ελεύθερο κείμενο. Αυτά θεωρούν ότι μπορούμε να εισάγονται αυτόματα είτε στη Διαύγεια είτε στο Αγορά.
Τέλος, εντοπίστηκαν ότι τα βασικά σημεία που πρέπει να βρεθεί λύση είναι
  • Authentication χρηστών: Ένα πρόβλημα που θα υπάρχει είναι πως θα κάνουν authentication οι χρήστες από το ΟΠΣ είτε στη Διαύγεια είτε στο Αγορά για την αυτόματη προσθήκη των στοιχείων. Έχουν 1000 χρήστες για τους οποίους κρατάνε Φορέα και Ειδικό Φορέα.
  • Πότε πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις των στοιχείων: Παράλληλα, πρέπει να αναλυθεί η ακριβής εφαρμογή του κάθε συστήματος, σύμφωνα με το Νόμο που υλοποιεί ώστε να αποφασιστεί σε ποιό στάδιο της επιχειρησιακής διαδικασίας εμπίπτει το κάθε σύστημα και πραγματοποιούνται οι αυτόματες ενημερώσεις .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου