Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΤΠΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΤΠΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οικονομική ανάπτυξη και η έξοδος από την κρίση

Στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπως έχει καταδειχθεί και από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, είναι απαραίτητο να υπάρξουν στόχοι, ώστε οι επενδύσεις που γίνονται σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσης να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να υπάρξει απόσβεση των χρεών που δημιουργούνται σήμερα. Μια περιοχή όπου τα μέτρα σήμερα μπορούν να είναι εξαιρετικά επικερδή για το μέλλον είναι η ψηφιακή (δικτυωμένη ή νέα) οικονομία όπου οι αποτελεί μια βασική “μηχανή” ανάπτυξης και καινοτομίας για την οικονομία της χώρας.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Εισήγηση: Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ευρυζωνικότητας


Η Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) και Ευρυζωνικότητας σχεδιάζει και εισηγείται πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας στον Πρωθυπουργό.


Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση πολιτικών, στρατηγικών και δράσεων σε αυτά τα θέματα και συνεισφέρει στην παρακολούθηση των δράσεων αυτών των οποίων η προτεραιότητα και σημαντικότητα απορρέει από τον κυβερνητικό προγραμματισμό.