Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΓΓΠΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΓΓΠΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Hackathon για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


"The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man." George Bernard Shaw.


Η ιδέα

Hackathon είναι ένα συνεργατικό εργαστήρι που συμμετέχουν προγραμματιστές, χρήστες με άποψη για τις εφαρμογές που χρειάζονται και ενεργοί πολίτες που συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς τομείς με στόχο την επέκταση ή ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού λογισμικού. Η αποστολή του hackathon μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτική είτε να βελτιώσει κάποια υπάρχουσα εφαρμογή. Στο εξωτερικό είναι συνηθισμένη η οργάνωση hackathons από φορείς του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα και από κοινότητες ανοικτού λογισμικού(παράδειγμα).

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Συνάντηση ομάδας εργασίας για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στις 30/4/2012 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής.

Στην προηγούμενη συνάντηση έχει γίνει μια καταγραφή των πηγών από τις όποιες μπορεί να υπάρχει δημιουργία αξιόπιστης κατά το δυνατόν εικόνας για την πραγματική οικονομική κατάσταση φυσικών πρόσωπων. Η λίστα με τις πηγές είναι στο παράρτημα στο τέλος του κειμένου. 

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Συνάντηση ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στις 18/4/2012 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η ομάδα αντάλλαξε αρχικές απόψεις. Οι στόχοι αποκρυσταλλώνονται στα ακόλουθα.

 
Βραχυπρόθεσμα θα είναι:
- Η αποτύπωση των βασικών μητρώων(με πληροφορίες για την γραμμογράφηση και τα εκτιμώμενα μεγέθη τους.
- Η αποτύπωση προδιαγραφών για λεξικό ονομάτων/επίθετων και η δημιουργία οικογενειακών συγγενικών γραφημάτων από τις διαθέσιμες πηγές ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ, εκλογικός κατάλογος κλπ).
- Η σχεδίαση αλγοριθμικού πλαισίου για την εκτίμηση ετήσιου εισοδήματος φυσικών πρόσωπων & ομάδων συσχετιζόμενων φυσικών πρόσωπων και συσχέτισης του με το δηλωθέν εισόδημα.

- Σύνταξη επιστολών
για να ζητηθεί πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

web service της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  έχει διαθέσιμο ένα "web service"  το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση από το μητρώο της των βασικών στοιχείων των νομικών προσώπων. Το Web service στην έκδοση 2 , επιτρέπει την ανάκτηση των βασικών στοιχείων τόσο νομικών προσώπων όσο και επιτηδευματιών, με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση & Διόρθωση Στοιχείων Ακινήτων

Στις 2/3/2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η 3η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-Εξεύρεση λύσης για την άρση των προσκομμάτων που θέτει το φορολογικό απόρρητο.- Προγραμματισμός των εργασιών της ομάδας ώστε να ξεκινήσει άμεσα η 1η πιλοτική προσπάθεια ταυτοποίησης στοιχείων ακινήτων στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ.
-->
-->
Αρχικώς παρουσιάστηκε συνοπτικά η τεχνική λύση που έχει προδιαγραφεί στη συνάντηση της τεχνικής ομάδας στις 10/2/12. Συζητήθηκε η επιλογή των 3 δήμων για την πραγματοποίηση του πειράματος.
Στη συνέχεια τέθηκαν θέματα που αφορούν στην προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν και εμπίπτουν στο Νόμο 3247/2005 (ΦΕΚ 312), Άρθρο 23, περί φορολογικού απορρήτου και οι διατάξεις της οποίας διέπουν συγκεκριμένη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.
Προτάθηκε η υπογραφή Ν.D.A. (Non Disclosure Agreement) μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, που τελικά δεν προκρίθηκε ως λύση λόγω νομικού κενού, καθώς και η προσπάθεια κρυπτογράφησης κλειδιών.
Τέλος συζητήθηκε σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να διατεθούν οι χάρτες του ΑΠΑΑ (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων) από το αρμόδιο Τμήμα της ΔΤΥ του Υπ. Οικονομικών.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΑΑ, μπορεί να ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον από την Κτηματολόγιο ΑΕ.

Τα πολύγωνα των ζωνών του ΑΠΑΑ μπορούν να τοποθετηθούν στο υπόβαθρο της ΕΣΥΕ. Μένει να επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τον τρόπο ενημέρωσης και τον τρόπο διάθεσης.

Παρουσιάστηκε η εφαρμογη διαχείρισης του λεξικου οδών και οικισμών http://dict.db-net.aueb.gr/ .

Συμπεράσματα
Αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα (6/3) η 1η προσπάθεια ταυτοποίησης στο περιβάλλον εργασίας της Γ.Γ.Π.Σ. με 2 θέσεις εργασίας, λύση που θα εγγυάται τεχνικά την προστασία των δεδομένων που θα ανταλλαγούν.
Για την πραγματοποίηση του πειράματος τελικά επιλέχθηκαν οι εξής Καλλικρατικοί Δήμοι:
- Δήμος Ζωγράφου, αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Μεσολογγίου, μεσοαστική περιοχή με σχετική πληρότητα πληροφορίας
- Δήμος Κιμώλου με αρκετά προβλήματα στα δεδομένα που υπάρχουν
Τέλος αναμένεται και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημόσιας χρήσης για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ύστερα από την εισήγηση του κ. Μιχαλόπουλου από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων

Στις 10/2/2012 πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-
Παρουσιάσεις των βάσεων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., της ΔΕΗ και του Κτηματολογίου, με αναλυτική περιγραφή των πεδίων τους.
- Προδιαγραφή της τεχνικής λύσης της απεικόνισης εγγραφών μεταξύ των τριών βάσεων.


Παρουσιάστηκε αναλυτικά από κάθε φορέα η γραμμογράφηση της βάσης δεδομένων τους με παρατηρήσεις σχετικά με την εγκυρότητα των δεδομένων, την χρησιμότητά τους στη διαδικασία ταυτοποίησης καθώς και τυχόν θέματα που θα μπορούσαν να προκύψουν αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει η ενοποίηση των βάσεων με ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις που έχουν ιδιαιτερότητες και θα μπορούσαν να παρουσιάσουν προβλήματα σε μια πιθανή μέθοδο ταυτοποίησης. Τέλος συζητήθηκαν πιθανά σενάρια χρήσης για το υπο ανάπτυξη σύστημα.
Συμπεράσματα

Η χρήση γεωγραφικής πληροφορίας (διευθύνσεις κλπ) δεν επαρκεί για την ενοποίηση των βάσεων, κυρίως λόγω ελλιπών πληροφοριών για περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, οι οποίες όμως καλύπτουν περίπου το 50% των ακινήτων όλης της επικράτειας. Έτσι εκτός από γεωγραφική πληροφορία, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί από τις βάσεις και πληροφορία σχετικά με την επιφάνεια, την χρονολογία των ακινήτων καθώς και τα ονόματα των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα τα πεδία που ζητήθηκαν από την ΔΕΗ είναι (Περιφέρεια, Αριθμός Παροχής, Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ, Ονοματεπώνυμο, πεδία επιφάνειας, Όνομα δήμου). Από την Γ.Γ.Π.Σ. και το κτηματολόγιο ζητήθηκαν όλα τα πεδία που έχουν σχέση με γεωγραφική πληροφορία, καθώς και πεδία σχετικά με επιφάνεια, ΑΦΜ και ονόματα ιδιοκτητών. Επίσης αποφασίστηκε οι ενέργειες που θα γίνουν, να περιλαμβάνουν εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.
Τέλος το σενάριο χρήσης του συστήματος αυτού θα ήταν η επικοινωνία μεταξύ Γ.Γ.Π.Σ., ΔΕΗ και Κτηματολογίου με τη χρήση ενός web service, το οποίο σε κάθε νέο αριθμό παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ενημερώνει την βάση της Γ.Γ.Π.Σ., συσχετίζοντας ένα ή περισσότερα δικαιώματα με τον αριθμό παροχής και σε κάθε αλλαγή δικαιώματος επί ενός ακινήτου, θα ενημερώνει την ΔΕΗ σχετικά με τις αλλαγές των δικαιωμάτων για μια παροχή. Προτάθηκε δε η υποχρεωτική η υποχρεωτική συμπλήρωση του αριθμού παροχής στο Ε9 για κάθε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.

Πραγματοποίηση πειράματος ταυτοποίησης ακινήτων για 3 διαφορετικοί Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σχετικά με την πληρότητα πληροφορίας που υπάρχει για αυτούς. Ως αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα στα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επιλέχτηκε η Καλαμαριά. Ως μεσοαστική επιλέχτηκε το Αίγιο και ως περιοχή με πολλά προβλήματα επιλέχτηκε η Σίφνος.
Οι φορείς δεσμεύτηκαν να στείλουν τα δεδομένα που αποφασίστηκαν από τις βάσεις τους για τις περιοχές αυτές, ώστε να γίνουν πειράματα και να διαπιστωθεί ο βαθμός αυτόματης ταυτοποίησης που μπορεί να υπάρξει.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση & Διόρθωση Στοιχείων Ακινήτων

Στις 17/1/2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ταυτοποίηση και Διόρθωση στοιχείων ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
- Παρουσιάσεις για την δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ.(ΕΤΑΚ/Ε9) και της ΔΕΗ με έμφαση στα βασικά ποιοτικά (πληρότητα κάθε πεδίου, κ.λ.π) και ποσοτικά χαρακτηριστικά του κάθε αρχείου και των λεξικών που χρησιμοποιούνται.
- Προγραμματισμός των εργασιών της ομάδας ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Έργου έως τις 30/3/2012
-->
Τέθηκαν θέματα που αφορούν στη χρήση λεξικών και σε προβλήματα που αφορούν στον προσδιορισμό του ακινήτου βάσει των αρχείων της Δ.Ε.Η. και του Ε.Τ.Α.Κ. κυρίως λόγω έλλειψης μηχανογραφικών υποδομών στους Δήμους, κωδικοποίησης, μη επικαιροποιημένων αρχείων Α.Π.Α.Α. και Δήμων, διασταυρώσεων ΑΦΜ μεταξύ ΓΓΠΣ και ΔΕΗ.
Επίσης συζητήθηκε η αναγκαιότητα ενοποίησης αρχείου διευθύνσεων αλλιώς λεξικού οδών), η εύρεση τρόπου διασύνδεσης του Μητρώου Ιδιοκτητών βάσει Ε.Τ.Α.Κ., του Μητρώου Ακινήτων βάσει ψηφιοποιημένων αρχείων ΔΕΗ και του Μητρώου Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας βάσει αρχείου Κτηματολογίου (πληρότητα περίπου 40% μέχρι σήμερα).
Συμπεράσματα:
--> -->Δεν υπάρχει κοινή κωδικοποίηση αρχείων ώστε να βρεθεί ένα κοινό κλειδί. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με οικισμούς και γεωγραφικό προσδιορισμό ζώνης ακινήτου, ανακριβή στοιχεία για την επιφάνεια των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες το 1991 για τον υπολογισμό του ΤΑΠ και συνολικά ζητήματα αξιοπιστίας πληρότητας και ορθότητας δεδομένων.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση 5μελούς ομάδας από τους Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα, Μιχάλη Μιχαλόπουλο, Παναγιώτη Καραβοκύρη, Γεώργιο Κουνδουράκη και Ελευθέριο Λυκουρόπουλο, υπό τον συντονισμό του Μ. Βαζιργιαννη για την εξεύρεση τεχνικής λύσης για την «επικοινωνία» των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ., ΔΕΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α.Ε. Θα αποφασιστούν τα πεδία που ενδιαφέρουν από κάθε μια πηγή δεδομένων και θα δειγματοληψία του αρχείου Ε.Τ.Α.Κ. της Γ.Γ.Π.Σ. με προσθήκη του Αρ. Παροχής από το αρχείο της ΔΕΗ. Στόχος είναι η εύρεση των ιδιοκτητών (δικαιωμάτων) των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ιδιοκτησιών (με τη συνδρομή των έγκυρων δεδομένων του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ). Η ενοποίηση αυτή θα δίνει στη βάση των χωρικών δεδομένων (διεύθυνση ακίνητου) γι αυτό και καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός έγκυρου λεξικού οδών της χώρας.

Από τα ακίνητα του αρχείου ΕΤΑΚ που δεν θα αντιστοιχούν στην παραπάνω διαδικασία θα προκύψει και το αρχείο με τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Παρουσιάστηκε το λεξικο οδών και οικισμών( http://www.opengeodata.gr/?p=329 ) και συμφωνήθηκε να αναπτυχθεί εφαρμογη για την αξιοποίηση του.