Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΦΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Εναλλακτικό Μοντέλο Υλοποίησης Έργων*

*Για την επιτάχυνση υλοποίησης μεγάλων δράσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), έχουμε καταλήξει σε μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες εάν υλοποιηθούν με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα διασφαλίζει διαφάνεια, ποιότητα και γρήγορο αποτέλεσμα, θα οδηγήσουν σε μεγάλη οικονομική ωφέλεια για το δημόσιο. Η ωφέλεια αυτή θα είναι άμεση και διαρκής, δηλαδή κάθε χρόνο.