Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΔΔΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΚΔΔΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Hackathon για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


"The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man." George Bernard Shaw.


Η ιδέα

Hackathon είναι ένα συνεργατικό εργαστήρι που συμμετέχουν προγραμματιστές, χρήστες με άποψη για τις εφαρμογές που χρειάζονται και ενεργοί πολίτες που συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς τομείς με στόχο την επέκταση ή ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού ανοιχτού λογισμικού. Η αποστολή του hackathon μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτική είτε να βελτιώσει κάποια υπάρχουσα εφαρμογή. Στο εξωτερικό είναι συνηθισμένη η οργάνωση hackathons από φορείς του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα και από κοινότητες ανοικτού λογισμικού(παράδειγμα).

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Καινοτόμα εργαστήρια για διαβούλευση & διαφάνεια


Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες μαζί με στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, η εξεύρεση συναινετικών προτάσεων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Φαινόμενα διαφθοράς στην ελληνική πραγματικότητα
- Αξιολόγηση δομών και δράσεων
- Καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία
- Συμπεράσματα και σχέδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων και δράσεων
Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Καινοτομίες στη διαβούλευση: Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων που περιέχει μεταξύ άλλων:
- Υφιστάμενη κατάσταση-opengov
- Ενεργοποίηση των πολιτών και διεύρυνση της συμμετοχής τους
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαβούλευσης
- Προτάσεις για δημιουργία πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών