Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ - Εθνικό Τυπογραφείο

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας της ΕΔΕΤ στο Εθνικό Τυπογραφείο σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του προγράμματος "Διαύγεια", μέσα από το "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων


Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε συνεργασία με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαβούλευση για την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την χρήση του.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση για τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό του έργου καθώς και οποιαδήποτε σχετική με το έργο πρόταση. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς παρατηρήσεις είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.


Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr  ... http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:protokolo

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Παρεμβάσεις ΤΠΕ για τη δασοπυρόσβεση

Στο πλαίσιο της δράσης «Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα», με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίστηκε ήδη από τις αρχές του 2010 ως πρώτο σημείο άμεσης παρέμβασης το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) και ειδικότερα, οι ελλείψεις που αυτό έχει σε γεωχωρικά δεδομένα και εφαρμογές για την εκτέλεση του έργου της δασοπυρόσβεσης.

Ο στόχος που τέθηκε ήταν η άμεση αναβάθμιση των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε η διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου του 2010 να γίνει με μεγαλύτερη επιτυχία.

Λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος, η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού, σε συνεργασία με το ΠΣ και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησε άμεσα τη συλλογή, καθαρισμό και οργάνωση γεωχωρικών δεδομένων που η Δημόσια Διοίκηση ήδη διαθέτει, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους για την κάλυψη των αναγκών του ΠΣ. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν για το ΠΣ βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες για τη διαχείριση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων, με βασικά χαρακτηριστικά (α) τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ και ανοικτών προτύπων και (β) τη μεγάλη επιχειρησιακή τους σημασία.

Μια σύντομη παρουσίαση με τις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν βρίσκεται εδω. Ειδικότερα:

 • Συγκεντρώθηκαν γεωχωρικά δεδομένα από όλη τη Δημόσια Διοίκηση που είναι αναγκαία για το έργο της δασοπυρόσβεσης. Τα δεδομένα διατέθηκαν δωρεάν, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας για το διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων. Εξοικονομήθηκαν έτσι ~5 εκ. ευρώ.
 • Τα γεωχωρικά δεδομένα οργανώθηκαν σε βάση δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ στο ΣΕΚΥΠΣ 199.
 • Τα γεωχωρικά δεδομένα παρουσιάζονται στο 199 και σε κάθε χρήστη του ΠΣ μέσω του Google Earth. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για την επεξεργασία τους.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την ηλεκτρονική δήλωση δασικής πυρκαγιάς από τις Περιφέρειες και τις περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Ο χρόνος από την τηλεφωνική δήλωση μιας πυρκαγιάς μέχρι την απεικόνισή της σε χάρτη μειώθηκε από 5 ώρες σε 2 λεπτά (εξάπλωση με σκοπό την παραγωγική λειτουργία στο τέλος του καλοκαιριού). Επιπλέον, σταδιακά διαθέτουμε τις ακριβείς θέσεις των πυρκαγιών.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την αξιοποίηση εκτιμήσεων θέσης πυρκαγιών από δορυφόρους (hotspots) για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την καταγραφή του έργου των εναέριων μέσων ώστε η επιτελική και οικονομική παρακολούθηση του έργου τους να είναι άμεση.
 • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την παρακολούθηση της θέσης προσωπικού μέσω υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων (εκκρεμεί η διάθεση 20 κινητών από την ΚτΠ Α.Ε. για επιχειρησιακή αξιολόγηση).
 • Δρομολογήθηκε η πλήρης κάλυψη των αναγκών του ΠΣ στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η ανάπτυξη των εφαρμογών ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου και στην πλειοψηφία τους αξιοποιούνται παραγωγικά. Οι εν λόγω εφαρμογές επιδείχθηκαν στον ΠΘ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο ΣΕΚΥΠΣ 199 στις 29/7 σε πραγματικές συνθήκες (πυρκαγιές Σάμου), ενώ η επίσημη ανακοίνωση τους πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ από το ΠΣ και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Η αποτίμηση των ωφελειών από την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εφαρμογών από το ΠΣ σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι εξαιρετικά θετική, όπως δείχνουν και τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του έργου της δασοπυρόσβεσης.

Οι ανωτέρω δράσεις για την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης θα πρέπει να συνεχιστούν. Στόχος είναι η παραγωγική αξιοποίηση των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί και η επέκτασή τους, ώστε η επόμενη αντιπυρική περίοδος να αντιμετωπιστεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

Για το σκοπό αυτό, προτείνονται:

 • Ο άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υλοποίηση έργου με στόχο την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης.
 • Η υποχρεωτική επιχειρησιακή ένταξη υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών ΤΠΕ για τη διαχείριση της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφίστηκε ο νόμος για την ΕΥΓΕΠ

Ο νόμος για τη δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και την ενσωμάτωση της Οδηγίας INSPIRE ψηφίστηκε στις 20/9/2010 στη Βουλή.

Με την ψήφιση του νόμου, τα γεωχωρικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης θα προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες, ενώ ηκοινοχρησία τους μεταξύ δημοσίων αρχών γίνεται πλέον υποχρεωτική. Ένα ενδεικτικό απόσπασμα της ομιλίας της Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη:

«Αν δεν γνωρίζουμε τα όρια των ποταμών, τις θέσεις των βιομηχανιών, τις θέσεις των οικισμών, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών και αν δεν μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε ταυτόχρονα επάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα, ούτε να σχεδιάσουμε και να προβλέψουμε μέτρα για την καλύτερη προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών»

«Οι δημόσιες αρχές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μοιράζονται τα ψηφιακά γεωχωρικά τους δεδομένα. Κρύβονται πίσω από έναν κυκεώνα θεσμικών και τεχνικών παρεκκλίσεων, θεωρώντας ότι τα γεωχωρικά δεδομένα τους ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα. Αυτό είναι λάθος. Τα δεδομένα αυτά είναι δημόσια περιουσία και ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες»

«Πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο αρνούνται να τα μοιραστούν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μεταπωλούν τα δεδομένα σε άλλες δημόσιες αρχές. Το αποτέλεσμα είναι κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να προμηθεύονται ξανά και ξανά τα ίδια ακριβώς γεωχωρικά δεδομένα, πληρώνοντάς τα στο πολλαπλάσιο... «Το ελληνικό κράτος, πλήρωσε 10 φορές για δεδομένα που, είτε ήταν τα ίδια, είτε είχαν σημαντικό βαθμό επικάλυψης μεταξύ τους…»

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Σχέδιο απόφασης Πρωθυπουργού για opengov.gr

Σχέδιο απόφασης Πρωθυπουργού που προτείνουμε για το opengov, ώστε να αρθούν οι νομικές επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί.


Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Υπογραφή Μνημονίου G-Cloud

Υπογράφηκε σήμερα ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη και λειτουργία
Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου

Μεταξύ της

 • Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
 • Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 • Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
 • Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ
 • Κτηματολόγιο ΑΕ
 • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ
με στόχο


 1. Την βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών υλικού της Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 2. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της κεντρικής προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης οριζόντιου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού που θα διατίθεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων.
 3. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των υφιστάμενων κατανεμημένων data center/server room των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 6/13
 4. Την μείωση του κόστους κτήσης, διαχείρισης και λειτουργίας των εν λόγω υποδομών και εξοπλισμού.
 5. Την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με την δυναμική και άμεση, ελαστική διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά.
Παράλληλα συγκροτήθηκαν 2 επιτροπές

Η Συντονιστική Επιτροπή, ως αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε Μέρος.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. όπου τηρείται και το αρχείο της Επιτροπής και παρέχεται και η γραμματειακή υποστήριξη.

Η Τεχνική Επιτροπή ώς αρμόδια για τον τεχνικό συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων του μνημονίου και τη λειτουργία των πιλοτικών υποδομών που θα αναπτυχθούν από τα Μέρη, με βάση τις κατευθύνσεις του μνημονίου και της Συντονιστικής επιτροπής.

Οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής γίνονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. η οποία αναλαμβάνει
και τη γραμματειακή της υποστήριξη

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Υποδομές 2ης φάσης απογραφής

Παραδόθηκαν εικονικές μηχανές για την εξυπηρέτηση της Β Φάσης της απογραφής Δημοσίων υπαλλήλων
Όλα τα μηχανήματα είναι εικονικές μηχανές σε περιβάλλον KVM και στην πλατφόρμα cloud ganeti στην οποία έχει δομηθεί το Private Cloud της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Υπάρχουν 2 σερβερ για το πληροφοριακό site με floating IP, 1 mail για αποστολή μυνημάτων, 6 application server και 2 μηχανήματα για staging και δοκιμές των νέων version Πιο συγκεκριμένα site1.apografi.gov.gr 5 core 4.5 Gb RAM 12Gb site2.apografi.gov.gr 4 core 4 Gb RAM 12 Gb info.apografi.gov.gr 1 core 1Gb RAM 10 Gb node1.aporafi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 10 Gb node2.apografi.gov.gr 4 core 4 Gb RAM 20 Gb node3.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 20 Gb node4.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 19 Gb node5.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 20 Gb node6.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 20 Gb stage1.apografi.gov.gr 1 core 4 Gb RAM 10 Gb stage2.apografi.gov.gr 1 core 4 Gb RAM 10 Gb

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Κάλεσμα για Ανοικτά Δεδομένα

Το labs.opengov.gr προσκαλεί κάθε πολίτη να υποβάλλει τις προτάσεις του σχετικά με το ποια δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να διατίθενται ελεύθερα. Μπορείτε να συμμετάσχετε με προτάσεις στο labs.opengov.gr/data μέχρι τις 15/9/2010.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης:

"Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ελεύθερη διάθεση δημοσίων δεδομένων, πραγματοποιούμε ανοιχτό κάλεσμα για τον προσδιορισμό δεδομένων στα οποία οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση θα επιθυμούσαν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να βρίσκονται (α) στην κατοχή ενός οργανισμού του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (β) να έχουν παραχθεί με δημόσιους πόρους ή (γ) να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά η διάθεση τους μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν επίσης να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση δεδομένων και να προτείνουν λύσεις για τη διάθεσή τους."