Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Παρεμβάσεις ΤΠΕ για τη δασοπυρόσβεση

Στο πλαίσιο της δράσης «Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα», με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίστηκε ήδη από τις αρχές του 2010 ως πρώτο σημείο άμεσης παρέμβασης το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) και ειδικότερα, οι ελλείψεις που αυτό έχει σε γεωχωρικά δεδομένα και εφαρμογές για την εκτέλεση του έργου της δασοπυρόσβεσης.

Ο στόχος που τέθηκε ήταν η άμεση αναβάθμιση των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε η διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου του 2010 να γίνει με μεγαλύτερη επιτυχία.

Λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος, η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού, σε συνεργασία με το ΠΣ και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησε άμεσα τη συλλογή, καθαρισμό και οργάνωση γεωχωρικών δεδομένων που η Δημόσια Διοίκηση ήδη διαθέτει, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους για την κάλυψη των αναγκών του ΠΣ. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν για το ΠΣ βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες για τη διαχείριση και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων, με βασικά χαρακτηριστικά (α) τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ και ανοικτών προτύπων και (β) τη μεγάλη επιχειρησιακή τους σημασία.

Μια σύντομη παρουσίαση με τις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν βρίσκεται εδω. Ειδικότερα:

  • Συγκεντρώθηκαν γεωχωρικά δεδομένα από όλη τη Δημόσια Διοίκηση που είναι αναγκαία για το έργο της δασοπυρόσβεσης. Τα δεδομένα διατέθηκαν δωρεάν, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας για το διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων. Εξοικονομήθηκαν έτσι ~5 εκ. ευρώ.
  • Τα γεωχωρικά δεδομένα οργανώθηκαν σε βάση δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ στο ΣΕΚΥΠΣ 199.
  • Τα γεωχωρικά δεδομένα παρουσιάζονται στο 199 και σε κάθε χρήστη του ΠΣ μέσω του Google Earth. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε ΕΛ/ΛΑΚ σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για την επεξεργασία τους.
  • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την ηλεκτρονική δήλωση δασικής πυρκαγιάς από τις Περιφέρειες και τις περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Ο χρόνος από την τηλεφωνική δήλωση μιας πυρκαγιάς μέχρι την απεικόνισή της σε χάρτη μειώθηκε από 5 ώρες σε 2 λεπτά (εξάπλωση με σκοπό την παραγωγική λειτουργία στο τέλος του καλοκαιριού). Επιπλέον, σταδιακά διαθέτουμε τις ακριβείς θέσεις των πυρκαγιών.
  • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την αξιοποίηση εκτιμήσεων θέσης πυρκαγιών από δορυφόρους (hotspots) για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών.
  • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την καταγραφή του έργου των εναέριων μέσων ώστε η επιτελική και οικονομική παρακολούθηση του έργου τους να είναι άμεση.
  • Αναπτύχθηκε εφαρμογή για την παρακολούθηση της θέσης προσωπικού μέσω υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων (εκκρεμεί η διάθεση 20 κινητών από την ΚτΠ Α.Ε. για επιχειρησιακή αξιολόγηση).
  • Δρομολογήθηκε η πλήρης κάλυψη των αναγκών του ΠΣ στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η ανάπτυξη των εφαρμογών ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου και στην πλειοψηφία τους αξιοποιούνται παραγωγικά. Οι εν λόγω εφαρμογές επιδείχθηκαν στον ΠΘ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο ΣΕΚΥΠΣ 199 στις 29/7 σε πραγματικές συνθήκες (πυρκαγιές Σάμου), ενώ η επίσημη ανακοίνωση τους πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ από το ΠΣ και το Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Η αποτίμηση των ωφελειών από την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εφαρμογών από το ΠΣ σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι εξαιρετικά θετική, όπως δείχνουν και τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του έργου της δασοπυρόσβεσης.

Οι ανωτέρω δράσεις για την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης θα πρέπει να συνεχιστούν. Στόχος είναι η παραγωγική αξιοποίηση των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί και η επέκτασή τους, ώστε η επόμενη αντιπυρική περίοδος να αντιμετωπιστεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

Για το σκοπό αυτό, προτείνονται:

  • Ο άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υλοποίηση έργου με στόχο την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης.
  • Η υποχρεωτική επιχειρησιακή ένταξη υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών ΤΠΕ για τη διαχείριση της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου