Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα eLogin. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα eLogin. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

eLogin για τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Σκοπός της υπηρεσίας "eLogin για τις Δημόσιες Υπηρεσίες" είναι να αποτελέσει ένα κεντρικό, μοναδικό, έμπιστο σημείο αυτόματης επιβεβαίωσης της ταυτότητας όσων επιθυμούν να συναλλάσσονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Πρόβλημα που Υπάρχει Τώρα

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών και κάθε ένα από αυτά υλοποιεί το δικό τον δικό του μηχανισμό διαχείρισης χρηστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν πολλές διαφορετικές “ηλεκτρονικές ταυτότητες”, χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες διασταύρωσης ή κεντρικού ελέγχου. Αυτό το πρόβλημα του κατακερματισμού της πιστοποίησης των χρηστών μεγαλώνει εκθετικά, όσο γίνονται διαθέσιμες νέες υπηρεσίες στους πολίτες.