Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα open government partnership. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα open government partnership. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...1. Εισαγωγή
Τα δύο τελευταία χρόνια η κεντρική κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση αναπτύσσουν μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην ευρύτερη ατζέντα και φιλοσοφία της ανοικτής διακυβέρνησης. Η ανοικτή διακυβέρνηση ήταν η πρωτοβουλία που έδωσε από τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ένα νέο στίγμα άσκησης δημόσιας εξουσίας και διαμόρφωσης πολιτικής. Θεμελιώδεις έννοιες και πρακτικές της ανοικτής διακυβέρνησης είναι η διαφάνεια, η συμμετοχή, η διαβούλευση, η λογοδοσία καθώς επίσης και η δεδομενοκεντρική διοίκηση. Αυτές οι έννοιες, και κυρίως οι πρακτικές που τις συνοδεύουν, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με παραδοσιακές αντιλήψεις διακυβέρνησης. Βρίσκονται στον αντίποδα του συγκεντρωτικού, πελατειακού και αδιαφανούς μοντέλου διακυβέρνησης. Αντί της αντίληψης “Διακυβέρνηση για τους πολίτες” προτάσσουν εκείνη της “Διακυβέρνησης ΜΕ τους πολίτες”.