Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Δημιουργία πλατφόρμας video conference

Εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε πλατφόρμα video conference στην σελίδα in.opengov.gr την οποία δοκιμάσαμε με επιτυχία. Η πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Big Blue Button

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου