Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Συντονισμός και αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου


Είναι κρίσιμο να γίνουν σαφείς οι πραγματικές διαστάσεις ενός τέτοιου έργου, κυρίως η χρησιμότητα του για τους υπουργούς, ώστε να σχεδιαστεί σωστά σε όλο του το βάθος από την αρχή.

Α. Οι ροές πληροφόρησης ενός συστήματος ανοικτής διακυβέρνησης είναι τέσσερις.

1. Από την κυβέρνηση πρός τους πολίτες (π.χ opengov.gr). 
2. Από τους πολίτες πρός την κυβέρνηση (π.χ opengeodata.gr
3. Από τους πολίτες πρός τους πολίτες (με παράδειγμα το govmeter.gr)
4. Από την κυβέρνηση πρός την κυβέρνηση (π.χ syzefxis.gov.gr)

Β. Το έργο συντονισμού και αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου είναι καθοριστικό να σχεδιαστεί  εξ' αρχής ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς σε όλου του τύπου τις ροές ενός ανοικτού πολιτικού συτήματος.

Ο κίνδυνος είναι η ροή της πληροφορίας να παραμείνει εστιασμένη ΜΟΝΟ σε ποσοτικά στοιχεία και εξ' αιτίας αυτής της έλλειψης να μην είναι σε θέση το γραφείο του πρωθυπουργού να έχει πλήρη εικόνα για τα βαθύτερα ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ της εξέλιξης του κυβερνητικού έργου.

Γ. Για να μην μένει μόνο σε έντυπα αυτή η πολύτιμη πληροφόρηση από τις τέσσερις ροές,  απαιτείται συνολική μελέτη για την δομή και την ενίσχυση του γραφείου του πρωθυπουργού. Αυτό προκύπτει άλλωστε και από την ανάγνωση του Featherstone.

Για τους "Τέσσερις πυλώνες ενός ανοικτού πολιτικού συστήματος" μπορείτε να δείτε το αυτό το άρθρο στο O'Reilly Radar και την ελληνική του μετάφραση στους Εθελοντές Διαδικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου