Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Παρουσίαση δράσεων διαφάνειας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο opengov.gr

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση δράσεων διαφάνειας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην πλατφόρμα του opengov.gr Οι δράσεις αυτές (http://www.glk.gr/org/d53.htm) ανήκουν στο πλαίσιο του Συστήματος Διαφάνειας Δαπανών στην υπηρεσία του Πολίτη και περιλαμβάνουν 2 παραδείγματα:  1. Παράδειγμα 1ο: από τον Προϋπολογισμό Νοσηλίων των Δημοσίων Υπαλλήλων
  2. Παράδειγμα 2ο: από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας

Στα παραδείγματα έχουν απαλοιφει ΑΦΜ και στοιχεία ταυτότητας δικαιούχου, ώσπου να υπάρχει απάντηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Γενικά στην προσπάθεια αυτή του ΓΛΚ περιγράφονται οι αδιαφανείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού με στόχο να βλέπει ο Πολίτης διαδικτυακά σε ποια πολιτική επιλογή (στόχο: π.χ. παιδεία-μέση εκπαίδευση κλπ.) πηγαίνουν τα λεφτά. σε ποιον τελικό δικαιούχο (Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο).

Από τα παραδείγματα αυτά προκύπτει η ανάγκη για κατάρτιση Προϋπολογισμού Προγραμμάτων και ένα διαδικτυακό σύστημα καταγραφής δαπανών και απολογισμών στην πηγή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου