Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Πληροφοριακό Σύστημα Κυβέρνησης


Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού (ΟΗΔΓΠ) ξεκίνησε την προσπάθεια προς την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θέτοντας ως αρχικό στόχο την αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την ίδια την Κυβέρνηση.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω βήματα, πιο αναλυτικά στο "Πληροφοριακό Σύστημα Κυβέρνησης, Ο δρόμος προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου