Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Μέχρι τώρα στατιστικά διαβουλεύσεων

Από 9/10 έως 2/11 το opengov.gr είχε 396.141 επισκέψεις από 241.379 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 483.530 ιστοσελίδες και κατά μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 56''.

Οpengov.gr/ypes (Διαβούλευση Υπουργείου Εσωτερικών)  Από 19/10 εως 2/11 το opengov.gr/ypes είχε 38.373 επισκέψεις από 29.667 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 139.677 ιστοσελίδες και
κατά μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 3' και 52''.

Opengov.gr/minenv (διαβούλευση υπουργείου Περιβάλλοντος) Από 27/10 έως 2/11 το opengov.gr/minenv είχε 6.902 επισκέψεις από 4.923 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 28.159 ιστοσελίδες και κατά
μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 4' και 43''.

Opengov.gr/ypoan ( Διαβούλευση υπουργείου Οικονομίας) Από 27/10 έως 2/11 το opengov.gr/ypoan είχε 18.884 επισκέψεις από 13.152 επισκέπτες οι οποίοι είδαν συνολικά 107.131 ιστοσελίδες και κατά μέσο όρο παρέμειναν στον διαδικτυακό τόπο για 8'.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου