Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Δημιουργία registry.opengov.gr

Δημιουργήθηκε υποδομή virtual host σε ένα εκ των VM μας για εγκατάσταση του Μητρώου Εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου στο https://registry.opengov.gr.


Φορείς του Δημόσιου Τομέα απο Βουλή
Φορείς του Δημόσιου Τομέα απο ΓΓΠΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου