Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ


Διαγωνισμοί Ιδεών
Δυο Διαγωνισμούς Ιδεών από το Γραφείο του Πρωθυπουργού με χρηματικά βραβεία για τις καλύτερες ιδέες:

Α. ένα για δημοσίους υπαλλήλους που θα προτείνουν την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας τους (πρόταση να είναι από ομάδες Δημοσίων Υπαλλήλων) με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχους την απλή και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας τους αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των εσόδωνΜε στόχους, για παράδειγμα, την απλή και ταχύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη, τη βελτίωση της αποδοτικότητας της υπηρεσίας τους, την
αποτελεσματικότερη  διαχείριση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας τους,
αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των δαπανών και εσόδων κ.α.

Β. ένα για πολίτες και ΜΚΟ που θα προτείνουν τρόπους υιοθέτησης
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αναδιοργάνωσης των
υπηρεσιών που παρέχονται και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών
και εσόδων.

Και *με βάση την εμπειρία τους από την συναλλαγή τους με το δημόσιο*,
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

> Συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών στον άξονα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα»

Κάλεσμα προ τις δημόσιες υπηρεσίες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην
δράση “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα” ώστε να έχουμε στοιχεία να
αξιολογήσουμε τις πιο δημοφιλής υπηρεσίες και που υπάρχει
διαθεσιμότητα για την υλοποίηση on-line υπηρεσιών

Ιδανικά θα προτείνουν 1-2 δημοφιλείς υπηρεσίες τους που είτε είναι
ηλεκτρονικές είτε όχι ώστε  να προταθουν για την υλοποίησή τους και
την ένταξή τους στο *πρόγραμμα βέλτιστων πρακτικών* ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

Σχόλιο: Εδώ πρέπει να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι σχετικά με το τι
εννοούμε "δημόσιες υπηρεσίες".  Σε ποια δηλαδή μέγιστη και ελάχιστη
διοικητική υποδιαίρεση απευθυνόμαστε;
> Business Analyst Task Force (hack-a-service?)


Συγκρότηση “Task Force” από τους πιο αξιόλογους “Business Analysts”
που θα αξιολογούν και θα επισκέπτονται επιτόπου τις επιλεγμένες
υπηρεσίες ώστε να ανασχεδιάζουν μαζί με τους υπαλλήλους και επιλεγμένο
δείγμα πολιτών/χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών τις on-line υπηρεσίες
που θα ανέβουν στην πλατφόρμα apps.gov.gr

Πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και εθελοντές developers, designers
και λοιπά, και να ανταμείβονται με κάποιους τρόπους (πχ. εμπειρία,
βραβεία, χρήματα, κ.λπ.)

Εδώ θα πρέπει να γίνεται ευέλικτη (agile) ανάπτυξη. Όχι δηλαδή
ανάπτυξη με το μοντέλο του καταρράκτη (ανάλυση, προδιαγραφές,
υλοποίηση, έλεγχος, ολοκλήρωση), αλλά σύντομοι κύκλοι ανάπτυξης (της
μιας εβδομάδας) που θα αποδίδουν μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα την
οποία οι χρήστες θα μπορούν να δοκιμάσουν για να προτείνουν το τι θα
υλοποιηθεί στον επόμενο κύκλο.

Σχόλιο: Συμφωνώ *απόλυτα* με Agile (ειδικά αν γίνει με SCRUM) και
υπάρχουν εξαιρετικά online εργαλεία με τα οποία θα μπορούμε να
βλέπουμε (και να βλέπουν) τις εργασίες όλων των task forces. Το SCRUM
μάλιστα είναι τόσο intuitive που μπορούν να το μάθουν και οι
stakeholders

> Στήσιμο του apps.gov

Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας https://apps.opengov.gr ανάλογης
με το https://apps.gov/ για την ελληνική δημόσια διοίκηση, για την
παροχή υπηρεσιών τύπου Cloud στο δημόσιο.

Θα δίνονται σε όλες τις υπηρεσίες αξιόπιστες υπολογιστικές,
αποθηκευτικές υποδομές και ανοιχτές βασικές εφαρμογές για την καλύτερη
λειτουργία τους και εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι στρατηγική επιλογή η
κατεύθυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα από το δίκτυο,  και
της ανάπτυξης από τον  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα “virtual computing”
υπηρεσιών αναλόγων των Google Apps> Ανάπτυξη του apps.gov

Σταδιακός σχεδιασμός και ανάπτυξη των πιο δημοφιλών εφαρμογών της
δημόσιας διοίκησης στην πλατφόρμα apps.gov.gr


> Gov2.0 Extreme Makeover

(Η επόμενη πρότασή μου μπορεί να ακούγεται ειρωνική, αλλά τη γράφω
σοβαρά.) Επειδή στην Ελλάδα η διείσδυση των ΤΠΕ ίσως δεν είναι
ικανοποιητικά μεγάλη για να δώσει στο εγχείρημα την απαιτούμενη μαζική
απήχηση, συνδυασμός του
εγχειρήματος με τηλεοπτικό reality show τύπου extreme makeover (από μη
κρατικό κανάλι).

Θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης, των δυσκολιών
της ανάπτυξης και του τελικού αποτελέσματος.  Αυτό ίσως αποτελέσει και
το "τυράκι" για όσους συμμετάσχουν στο εγχείρημα.> Εθελοντές Gov2.0 (umbrella community)

- δημιουργία «εθελοντών δημοσίου», στους οποίους θα γράφονται αυτόματα
όσοι συμμετέχουν στις  δράσεις / λειτουργίες που αναφέρουμε εδώ. Θα
αποτελείται από εργαζόμενους και στελέχη του Δημοσίου, από πολίτες,
από ειδικούς (πχ. business analysts), και λοιπά.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στη συμμετοχή μεταναστών, ΑΜΕΑ και
μειονοτήτων που έχουν ακόμα πιο δύσκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του
Δημοσίου

Είναι επανάληψη, αλλά σε μεγαλύτερη έκταση και με περισσότερους
πόρους, της επιτυχίας με εθελοντές διαδικτύου του ΠΑΣΟΚ. Σημαντικό
είναι ότι δίνει *άμεση* εικόνα και πληροφόρηση, μπορεί να λειτουργήσει
ως test bed για πολλές ιδέες, και -τελικά- μπορεί να γίνει το
πραγματικό «τμήμα διαδικτύου» του Μαξίμου


> Ημερίδες ενημέρωσης, δικτύωσης και εργασίας για Gov2.0

Κανονικό πρόγραμμα διενέργειας "camps" (gov2, transparency, webdesign
/ development, κ.λπ.) και "hackathons" με έμφαση στα workshops και
στην πανελλήνια δράση (πολύ field δηλαδή).

Τα μεν camps ως unconference για ενημέρωση, ιδέες και επαφές, τα δε
"hackathons" για να λύνονται (σε 2 μέρες πχ) πολύ συγκεκριμένα
προβλήματα ή προκλήσεις


> Ελάχιστα Μέτρα για Επικοινωνία και Λογοδοσία

Α. e-mail

Ένα απλό αλλά πολύ βασικό πράγμα που θα κάνει την διαφορά στο δημόσιο
και θα δημιουργήσει το κλίμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το
e-mail:

Οι δημόσιες υπηρεσίες να απαντάνε στον πολίτη και με e-mail. Να
δέχονται τις ερωτήσεις του, να δίνουν διευκρινήσεις. Να απαντά η
υπηρεσία υπεύθυνα, να υπογράφεται με ψηφιακό πιστοποιητικό η απάντηση
και να αποστέλλεται στον πολίτη. Αυτό θα βοηθήσει και στη *διαφάνεια*:
οι υπηρεσίες θα προσέχουν τις απαντήσεις τους, θα 'δεσμεύεται΄ η
υπηρεσία (*λογοδοσία*), θα αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο
πολίτης.

Άρα e-mail στη ροή εργασιών των δημοσίων υπηρεσιών, ενημέρωση και
διευκρινήσεις με e-mail, απάντηση έγκυρη (αν θέλουμε και με ψηφιακή
υπογραφή).

Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει με κάποια δημόσια υπηρεσία πιλοτικά.


Β. Online ' κουτί' παραπόνων και προτάσεων

*Απευθείας* ηλεκτρονική επαφή με τον πολίτη, κάτι σαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΚΟΥΤΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, επώνυμα και να παίρνει απάντηση. Ο κόσμος νομίζει ότι
δεν μπορεί να φτάσει στη κεντρική διοίκηση. Να φτιάξουμε ένα ΚΟΥΤΙ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ αλλά και ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ που θα πηγαίνει στο γραφείο του
πρωθυπουργού και στα αρμόδια υπουργεία.  Η αποστολή "παραπόνων" θα
γίνεται με τρόπο που θα επιτρέπει τη στατιστική ανάλυσή τους για τον
εντοπισμό εστιών κακοδιοίκησης και διαφθοράς.

Γ. Online απολογισμός κάθε 6μηνο, προγραμματισμός επόμενου εξαμήνου

Εξαμηνιαίος απολογισμός πεπραγμένων-δραστηριοτήτων της κάθε
υπηρεσίας/ανά υπουργείο, επίσημη υποβολή σε site, ανοιχτή ανάρτηση του
περιεχομένου της έκθεσης (π.χ. Hosted στο opengov.gr) για την εφαρμογή
της λογοδοσίας.

Πιστεύω ότι η δημοσίευση και η 'έκθεση'  θα κάνει τους πάντες πιο
αποτελεσματικούς.


Γενικά

Οι παραπάνω φάσεις θα ολοκληρωθούν σε εννέα μήνες από την ημέρα 0 με
την προϋπόθεση ότι όλοι οι "ανάδοχοι" φορείς( Γενικές-Ειδικές
Γραμματείες και Ανώνυμες Εταιρείες) θα συνεργαστούν. Μετά τους εννέα
μήνες θα ανεβαίνουν νέες on-line υπηρεσίες σε εβδομαδιαία βάση.

Προτείνω η στρατηγική μας τεθεί υπό την αιγίδα Επιτροπής
προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους όπως οι Nicholas Negroponte, Eric
Schmidt, Tim O'Reilly, Ann Macintosh, Manuel Castells, Pekka Himanen.

Πρότεινα χτες και τον Lessig, επειδή ένας σημαντικός άξονας της
προσπάθειας πρέπει να είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και της
αναποτελεσματικότητας του κράτους, κάτι για το οποίο αυτός αγωνίζεται
τα τελευταία χρόνια.

Επίσης τον Archon Fung ο μπορεί να δώσει άλλη διάσταση σε θέματα που
έχουν να κάνουν με συμμετοχή των πολιτών και με διαβούλευση
(http://www.archonfung.net/).

Και τον Clay Johnson που είναι director του Sunlight Labs (του
Sunlight Foundation) κι έχει -προφανώς- καταπληκτική εμπειρία σε
σχετικούς διαγωνισμούς και camps / workshops--- Σχόλια ---

«θεωρώ πως η πολιτική και συστημική διάσταση του εγχειρήματος είναι
σημαντικότερη από την τεχνολογική.  Χθες άκουσα άνθρωπο της αγοράς του
αυτοκινήτου να λέει πως η θέση του υπαλλήλου στο τερματικό που εκδίδει
τις άδειες κυκλοφορίας είναι τόσο προσοδοφόρα ώστε "νοικιάζεται" από
τον εκάστοτε χρήστη του.  Αν οι έμποροι και εισαγωγείς μπορούσαν να
βγάλουν τις άδειες μέσω του διαδικτύου και να τις παραλάβουν με
ταχυμεταφορική οι "ενοικιαστές" του τερματικού έχουν να χάσουν
σημαντικά έσοδα.»

«Τέλος, νομίζω χρειαζόμαστε σχόλια και ιδέες και από ανθρώπους του
Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν καλύτερη γνώση των δυσκολιών αλλά και
ίσως κάποιων δυνατοτήτων δράσης που μπορεί εμείς να μη γνωρίζουμε.»


Υπηρεσίες Cloud στο Δημόσιο

Ως προς τις υπηρεσίες cloud στο δημόσιο:

Το καλύτερο είναι να φτιαχθούν 1-2 datacenters του δημοσίου που να
συγκεντρώνουν όλες τις υποδομές (consolidation). Από εκεί θα μπορεί
δυναμικά (elasticity) κάθε φορέας/υπηρεσία να ζητάει και να
χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του πόρους (Infrastructure as a Service).
Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή από την Amazon. Αυτό οδηγεί σε τρομακτικές
οικονομίες από άποψη προμηθειών εξοπλισμού, απεμπλέκει τους
διαγωνισμούς πληροφορικής από προμήθεια σιδερικών και όποιες ανάγκες
έχει η κάθε υπηρεσία και κάνει διαγωνισμό, θα εστιάζουν σε αυτό που
είναι σημαντικό για την υπηρεσία, στο λογισμικό.

Το apps.gov υπόσχεται infrastructure as a service κυρίως. Eκεί
ΕΠΙΠΛΕΟΝ μπορεί να βάλει κανείς και pre-installed images με βασικές
εφαρμογές για δημόσιες υπηρεσίες. Να βάλουμε open source pre-installed
images για βασικά πράγματα, για την εσωτερική οργάνωση κάθε υπηρεσίας.
Επίσης να βάλουμε απλά λογισμικά (πρωτόκολλα, ERPs κλπ) που, αφού θα
τα χρησιμοποιούν, θα εξασφαλίζουν και τη διαλειτουργικότητα. Επιπλέον
η κάθε δημόσια υπηρεσία παίρνει τις ειδικές εφαρμογές της όπως είναι
αυτή τη στιγμή (ένα image της εφαρμογής) και το τρέχει πλέον μέσα από
το datacenter του δημοσίου (όπως κάνουμε με τα amazon web services).

Τεχνικά αυτό έχει από πίσω του το eucalyptus που είναι open source και
που δίνει EC2 και Elastic Block Storage όπως η Amazon. Επίσης το να
δίνουμε αξιοπιστία στα δεδομένα (snapshots) είναι μεγάλο άλμα.

Τo platform as a service είναι πολύ πιο μακρινό και επικίνδυνο. Δε
συνιστώ να δεσμευτούμε σε αυτό, αυτή τη στιγμή η google παρέχει το app
engine-δηλαδή να μετατρέπεις το κώδικα σου σε servlet μέσα από το
περιβάλλον google, όμως είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές του
(π.χ. διάρκεια transactions, χώρος δεδομένων), κυρίως σε ότι έχει να
κάνει με χειρισμό δομημένων δεδομένων (databases). Ακόμα και αν βρούμε
μια platform as a service λύση και την εγκαταστήσουμε, *δεν* υπάρχει
περίπτωση να ξαναγραφτούν οι εφαρμογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι απλά java ή python συγγραφή, αλλάζει όλο το data management
στρώμα, αλλάζουν όλες οι δομές που φυλάς τα δεδομένα σου, στο google
apps τα φυλάς σε κάποιο bigtable Like που σου δίνουν αυτοί το
interface.

Πιο τεχνικά: Οι εφαρμογές του Δημοσίου έχουν από πίσω τους κάποια βάση
δεδομένων. Π.χ. ηλεκτρονικά πρωτόκολλα, μητρώα, συστήματα τύπου ERP.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να κάνεις 1-1 αντιστοίχηση
σε app engine περιβάλλον, ξαναγράφοντας την εφαρμογή π.χ. σε python ή
σε java και να έχεις αντίστοιχη λειτουργικότητα.

Υπάρχουν εκτός του google app engine, κάποιες άλλες εταιρείες που
υπόσχονται λύση Platform as a Service (π.χ. Gigaspaces
http://www.gigaspaces.com/cloud ), όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς.

Η λύση του να προσφέρει κανείς VMs μαζί με storage, και να παίρνει
αυτούσια όπως είναι την εφαρμογή και να την μεταφέρει στο governmental
cloud είναι ρεαλιστική και ΠΑΡΑ μεγάλο breakthrough. Δεν το έχει
*καμμία* ευρωπαική χώρα αυτή τη στιγμή. Πέρα από το οικονομικό όφελος,
έχει μεγάλη αξιοπιστία και άμεση επεκτασιμότητα. Μέσα από ένα portal,
ο κάθε φορέας δεσμεύει πόρους, σηκώνει εφαρμογές, τρέχει όλο το
business logic του. Αν χρειάζεται απλές εφαρμογές, σηκώνει αυτόματα τα
pre-installed images που του δίνουμε και τα χρησιμοποιεί (π.χ. Wikis,
portals κλπ). Αν κάποια εφαρμογή αποτελέσει best practice, θα μπορεί
να την τρέξει και άλλος φορέας, γιατί θα γίνεται ένα pre-installed
image που θα το κάνει deploy και μετά το κάνει customize.

Μπορούμε να δούμε τη χρήση κάποιου απλου app engine, αλλά προτείνω να
μη γίνει αναφορά στη google και να εστιάσουμε σε Infrastructure as a
Service και Software/Application as a Service (βασικές εφαρμογές του
δημοσίου).

Βοηθά στη προτυποποίηση των εφαρμογών που χρησιμοποιεί το δημόσιο και
στη συνέχεια στη διαλειτουργικότητα.

Το βασικό είναι ότι θα προσφέρονται πρότυπες ανοιχτές εφαρμογές που θα
προσφέρουν στον πολίτη ανοιχτή δημόσια διοικήση, υπηρεσίες με διαφάνεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου