Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2009

Τεχνολογική και επιχειρησιακή Υποστήριξη της Δράσης για την Aνοικτή Διακυβέρνηση

Η ανοικτή διακυβέρνηση συνδυάζει πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Βασίζεται σε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία η ανοικτή διακυβέρνηση αξιοποιεί εφαρμογές και εργαλεία ανοικτού κώδικα. Στόχος είναι η δημιουργία καλών πρακτικών που θα καθιερωθούν ως τρόπος διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο της ανοικτής διακυβέρνησης είναι οι ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων.

Ο διαδικτυακός τόπος της «Ανοικτής Διακυβέρνησης», opengov.gr προς το παρόν παρέχει υπηρεσίες διαβούλευσης και προσκλήσεις ενδιαφέροντος
Διαβούλευση

Αφορά στη δημιουργία και τη συμβουλευτική υποστήριξη μιας πλατφόρμας διαβούλευσης του τύπου «http://www.opengov.gr/ΌνομαΥπουργείου» προκειμένου τα σχέδια πράξεων και αποφάσεων της κυβέρνησης να τίθενται σε ηλεκτρονική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς.

Ενδεικτικά , την υπηρεσία διαβούλευσης μέχρι τώρα την χρησιμοποιούν:

• Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο http://www.opengov.gr/ypes
• ΤοΥπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο http://www.opengov.gr/ypoan/
• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο http://www.opengov.gr/minenv/
• Το Υπουργείο Οικονομικών στο http://www.opengov.gr/minfin/
• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο http://www.opengov.gr/ministryofjustice
• Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο http://www.opengov.gr/yptp/
• Το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο http://www.opengov.gr/ypepth

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Αφορούν την στελέχωση φορέων σε διάφορους τομείς της Κυβέρνησης.

Η υπηρεσία μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί για:

• Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων
• Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Γραφείου και θέσεις συνεργατών του Υφυπουργού Παιδείας , Γιάννη Πανάρετου
• Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των γραφείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
• Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης της χώρας.

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε το πλήρες αρχείο με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πολιτικά υπεύθυνος για την Ανοικτή Διακυβέρνηση είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων καθηγητής Ι. Πανάρετος. Η ανάπτυξη και η υποστήριξη των υπηρεσιών του opengov.gr γίνεται από την ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου