Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

H περίπτωση του ΟΑΕΔ - "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα"

Η περίπτωση του ΟΑΕΔ είναι αντιπροσωπευτική για το πως αξιοποιείται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι πόροι που διατίθενται από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Το  θέμα είναι να διασφαλιστούν  διαφανείς διαδικασίες και να είμαστε ανοιχτοί στην γνώμη των χρηστών των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ αλλά και στην γνώμη των πολύ αξιόλογων υπαλλήλων που υπάρχουν και που σπάνια αξιοποιούνται σε θέσεις ευθύνης

Για να υλοποιηθεί το πολύ σημαντικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης που έχετε εξαγγείλει, ο πραγματικός εκσυγχρονισμός – όπως είπε ο Φοίβος Καρζής χθες στον 9.84, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει τα εργαλεία για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι μεταρρυθμίσεις πρέπει πρώτα να αλλάξει ριζικά ο τρόπος που διοικούνται και υλοποιούνται από τους συναρμόδιους φορείς οι πολιτικές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ευρυζωνικότητα,

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε,  στο κυβερνητικό πρόγραμμα να περιληφθεί η δράση “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα” που θα έχει τις παρακάτω πέντε παράλληλες φάσεις:

1.Δυο Διαγωνισμούς Ιδεών με χρηματικά βραβεία για τις καλλίτερες ιδέες:


- ένα για δημοσίους υπαλλήλους που θα προτείνουν την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας τους με στόχους την απλή και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας τους αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των εσόδων και
- ένα για πολίτες που θα προτείνουν τρόπους αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών που παρέχονται και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών και εσόδων.

2.Κάλεσμα προ τις δημόσιες υπηρεσίες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην δράση “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα” για να έχουμε στοιχεία να αξιολογήσουμε τις πιο δημοφιλής υπηρεσίες και που υπάρχει
διαθεσιμότητα για την υλοποίηση on-line υπηρεσιών

3.Συγκρότηση “Task Force” από τους πιο αξιόλογους “Business Analysts” που θα αξιολογούν και θα επισκέπτονται επιτόπου τις επιλεγμένες υπηρεσίες ώστε να ανασχεδιάζουν μαζί με τους υπαλλήλους και επιλεγμένο δείγμα πολιτών χρηστών τις on-line υπηρεσίες που θα ανέβουν στην
πλατφόρμα apps.govGR

4.Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας ανάλογης με το https://apps.gov/ που για την ελληνική δημόσια διοίκηση “Cloud Computing, Cloud Storage & Application Software as a Service”.  Είναι στρατηγική επιλογή να
αναπτυχθούν από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα “virtual computing”. 

5.Σταδιακός σχεδιασμός και ανάπτυξη των πιο δημοφιλών εφαρμογών της
δημόσιας διοίκησης στην πλατφόρμα apps.govGR

Οι παραπάνω φάσεις θα πρέπει να μπορούν ολοκληρωθούν σε εννέα μήνες από την ημέρα 0 με
την προϋπόθεση ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς( Γενικές-Εδικές Γραμματείες και Ανώνυμες Εταιρείες) θα είναι σε κοινή πολιτική διεύθυνση. Μετά τους εννέα μήνες θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε  ανεβαίνουν νέες on-line υπηρεσίες σε εβδομαδιαία βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου