Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Δημιουργία του dev.opengov.gr

Φτιάξαμε έναν virtual host στον κεντρικό server για να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη κώδικα και δοκιμές για την εφαρμογή των βιογραφικών αλλά και για όποια επόμενη πχ ιστοσελίδα πρωθυπουργού. Η ύπαρξή του θα βοηθήσει πολύ τους προγραμματιστές της ομάδας για ταχύτερη ανάπτυξη και έλεγχο του κώδικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου