Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Δύο νέες διαβουλεύσεις

Σε συνεργασία με στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομίας διοργανώνουμε τις δυο παρακάτω διαβουλεύσεις:

1. Σχέδιο Νόμου για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων - http://www.opengov.gr/minenv/

2. Πρόταση Νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών - http://www.opengov.gr/ypoan/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου