Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Προτάσεις για αυξημένη ενημέρωση και διαφάνεια από την Βουλή

Μετάδοση όλων των συνεδριάσεων της Βουλής (ολομέλεια και επιτροπές) ζωντανά και παράλληλα μέσω του διαδικτύου

Το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας), με ειδική άδεια και σε συνεργασία με την Βουλή έχει εγκαταστήσει στις εγκαταστάσεις του σταθμού ειδικό σύστημα ψηφιοποίησης του αναλογικού σήματος και ζωντανής ταυτόχρονης μετάδοσης στην μέγιστη ποιότητα που παράγει και μεταδίδει το κλειστό κύκλωμα στο κτίριο της Βουλής στα γραφεία των βουλευτών. Το σύστημα αυτό μπορεί να μεταδίδει ταυτόχρονα έως 8 κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης μέσω της οπτικής ίνας ΕΔΕΤ που συνδέει τη Βουλή με το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δίκτυο της χώρας και μέσω αυτού με το παγκόσμιο ακαδημαϊκό-ερευνητικό δίκτυο καθώς και το Ιντερνετ.


Η ίδια τηλεοπτική ποιότητα μετάδοσης είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη προς όλους τους παρόχους Ιντερνετ της χώρας μέσω του κόμβου διασύνδεσης GRIX που λειτουργεί το ΕΔΕΤ.

Οι μεταδόσεις είναι διαθέσιμες στο: http://iptv.grnet.gr/unicast/index.php από όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει την αίθουσα και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει την μετάδοση.

Όμως με εντολή του απελθόντος προέδρου της Βουλής έχουν σταματήσει οι ζωντανές μεταδόσεις μετά από σύντομη λειτουργία ενός μηνός. Σήμερα το πρόγραμμα του σταθμού της Βουλής έχει πάρει τη θέση «Ολομέλεια» και είναι το μόνο που έχει μεταδόσεις ενώ οι: Αίθουσα Γερουσίας, και οι Αίθουσα 150, η  151, και η  223 δεν μεταδίδουν τίποτε.

Προτείνεται να επιτραπεί να μεταδίδονται και πάλι οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας και οι Συνεδριάσεις των Επιτροπών της ζωντανά. Προφανώς υπάρχει τρόπος και θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες για τις ειδικές συνεδριάσεις σε απόρρητα θέματα, εξάλλου κατά την διάρκεια τους οι κάμερες δεν είναι ενεργές.

Με τον τρόπο αυτό και οι Βουλευτές θα μπορούν να παρακολουθούν και από τα εκτός Βουλής γραφεία τους αλλά και να καταγράφουν οι συνεργάτες τους επερωτήσεις ή άλλα που σήμερα χρειάζονται διαδικασίες για να αποκτήσουν σε DVD. Η υπηρεσία αυτή, καθώς και άλλες  που μπορούμε να προτείνουμε σε συνεργασία –όπως ο συγχρονισμός πρακτικών και μαγνητοσκοπημένων συνεδριάσεων--, οι οποίες κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών, εκτιμούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την επίτευξη διαφάνειας και για την αναβάθμιση του τρόπου πληροφόρησης των πολιτών και των εκπροσώπων του Τύπου.

Εκμετάλλευση τεχνολογιών web2.0 και επεξεργασίας εικόνας – κειμένου για πολυεπίπεδη παρουσίαση ομιλιών και κοινοβουλευτικής δράσης ανά κόμμα, επιτροπή, βουλευτή, θεματική κατηγοριοποίηση, συνδυασμό εικόνας-πρακτικών


Προτείνεται επέκταση των διεπαφών των βάσεων δεδομένων με τα πρακτικά (και άλλο υλικό) της Βουλής ώστε να μπορούν να διαλειτουργούν με συστήματα web2.0 mashup, ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών. Επίσης προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ενδείξεις στην έναρξη και λήξη ομιλιών (μη εμφανή στον ακροατή/θεατή αλλά χρήσιμο σε αυτοματοποιημένα συστήματα υπολογιστών και προγράμματα που μπορούν να κάνουν χρήση χρονοσφραγίδων). Στόχος είναι η θεματική κατηγοριοποίηση, ο συνδυασμός εικόνας-πρακτικών ώστε να είναι δυνατή η πολυεπίπεδη παρουσίαση ομιλιών και κοινοβουλευτικής δράσης ανά κόμμα, επιτροπή, βουλευτή.

Ομάδες πολιτών εθελοντών διακομματικά θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην περαιτέρω επεξεργασία και παρουσίαση των πεπραγμένων της Βουλής, βελτιώνοντας την χρησιμότητα, χρηστικότητα, και θελκτικότητα της παρουσίας της Βουλής στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μοναδικής αποτελεσματικότητας για την ταχύτατη προώθηση της διαφάνειας και προβολή του έργου της Βουλής των Ελλήνων.

Αυτές οι δράσεις δεν έχουν κανένα πρόσθετο κόστος, αξιοποιούμε διαθέσιμους πόρους της δημόσιας διοίκησης που είναι σε αδράνεια και εθελοντές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου